IKT i Ilabekken barnehage.

Digitale verktøy i Ilabekken barnehage.

Jeg har hørt på en podcast, hvor to ansatte fra Ilabekkenbarnehage snakker om hvordan og hvorfor de bruker digitale verktøy i sin barnehage. Jeg skal skrive litt om hva jeg har hørt og tenkt rundt denne podcasten.

Hvordan bruker Ilabekken barnehage digitale verktøy?

For å kunne bruke digitale verktøy i barnehagen så må jo personalet kunne bruke de ulike ikt verktøyene som finnes. Det første som fanger min oppmerksomhet fra denne podcasten er at de nevner at det er noen i personalgruppa som har mer kunnskap på digitale verktøy og noen har ingenting. Jeg vil jo også tenke meg at barnehagen deres, på lik linje som andre barnehager har personal, som ikke synes noe om bruk av digitale verktøy i barnehagen og ikke ønsker å sette seg inn å lære å bruke de ulike verktøyene som kan brukes. Dermed ble jeg veldig imponert over at de har klart å få med seg alle sammen.

De nevner dette med at det skal være rom for å prøve og feile og starte i det små, så alle blir gode på det som faktisk er tilgjengelig. Det trur jeg har vært mye av nøkkelen til suksess for å få med alle sammen. Det å skape trygghet rundt dette å prøve ut digitale verktøy selv om enn ikke har kunnskapen. Ilabekken barnehage brukte også kompetansen som var i personal gruppa. De som kunne bruke ikt verktøy lærte de andre i personalgruppe å bruke det også. De lyttet til hverandres ideer, kom med nye ideer og så på andres ideer med spenning. Det skapte felles inspirasjon og dermed ble det også en prioritet når det skulle handles inn noe nytt til barnehagen. De digitale verktøyene skulle brukes på lik linje som andre leker og være tilgjengelig, men med veiledning fra voksene, så barna ble produsenter, ikke mottakere. Det skal være en pedagogisk tanke bak bruken av digitale verktøy.

Ikt verktøyene Ipad, smart Board og GoPro kamera ble tatt med ut, på tur hvor barna kunne ta bilder og filme det de var interessert i. Dette ble råmateriale som barna og personalet tokk med seg inn og satte sammen bilder og små video snutter, hvor de enten da snakket om hva de hadde tatt bilder av og laget en historie til bildene. Barna kunne oppleve uteleken eller turen de hadde vært på om igjen og snakke om det de hadde opplevd og sett. Det ble brukt timelaps for å følge prossessen til ett frø.

Hvilke begrunnelser har Ilabekken barnehage for å bruke digitale verktøy?

I en barnehage er det barn fra ulike sosiale lag, med ulike bakgrunner, ferdigheter og forutsetninger. Det å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen skapte blant annet like muligheter, sosialt samhold og samme muligheter for alle barna.

 

Alle barnehager skal forholde seg til rammeplanen og der står det blant annet:

«Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplanen, 2017, side 44)

Det skapte refleksjon, skaperglede, kreativitet og nye samtaler rundt det barna var opptatt av og interessert i. Personalet så verden fra barnas perspektiv. Ilabekken barnehage så hvor mye god læring det kan være ved bruk av ikt verktøy, blant annet lærer barna turtaking, vente på tur, lærer tidlig å utøve digital dømmekraft og etisk forståelse knyttet til digitale medier og det er en god støtte i forbindelse med språklæring. De opplevde også en tettere relasjon til foreldregruppa. Det å ha mulighet til å gi foreldre ett innblikk i hverdagen til deres barn, skapte interesse og nærhet til personal og barna.

Når en skal ta i bruk ikt verktøy i barnehagen, så er det viktig å få med hele personalgruppa, sette av tid til å lære seg å bruke ulike ikt verktøy, skape rom for å feile. Det er viktig å sette av tid sammen med barna, slik en setter av tid til annen type lek. Tenke seg godt om på hva man kjøper inn av digitale verktøy, slik at en ikke trenger å kjøpe eller sette seg inn i så mye forskjellig, men heller noen få ting som kan brukes på mange måter og som en setter seg godt inn i. Lære barna å bruke ikt som ett verktøy og med omhu og ikke til underholdning.

Referanse:

Bærepod en bærekraftig barnehage pod (2019, 9. mai). Digitale verktøy med Ilabekken barnehage. Hentet fra

https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/ 

Rammeplan for barnehage, innhold og oppgaver, 2017, s. 44- 45)

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.